""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • 1 DYW. PANC. GEN. MACZKA

 • Struktura organizacyjna i obsada personalna 1 Dywizji Pancernej na przełomie sierpnia i września 1944 r

  Struktura organizacyjna


   

   

   

     

   

   DOWÓDCA 

     
             
     

   

   SZTAB

     
             

  10 Pułk Strzelców Konnych 

  10 Brygada Kawalerii Pancernej  

   3 Brygada Strzelców

  Artyleria Dywizyjna 

  Jednostki Wsparcia i Zabezpieczenia 

  Służby Dywizyjne 

   

   

   

   

   

   

  Szwadron Dowodzenia

  Szwadron Sztabowy

  Kompania Sztabowa

  1 Pułk Artylerii Samobieżnej

  Batalion Saperów

  Oddziały Warsztatowe

  1 Szwadron Pancerny

  1 Pułk Pancerny

  1 Batalion Strzelców Podhalańskich

  2 Pułk Artylerii Motorowej

  1 Batalion Łączności

  Służba Materiałowa

  2 Szwadron Pancerny

  2 Pułk Pancerny

  8 Batalion Strzelców Brabanckich

  1 Pułk Artylerii Przeciwpancernej

   

  Oddziały Zaopatrywania

  3 Szwadron Pancerny

  24 Pułk Ułanów

  9 Batalion Strzelców Flandryjskich

  1 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej

   

  Oddziały Sanitarne

   

  10 Pułk Dragonów

  Samodzielny Szwadron CKM

   

   

  Duszpasterstwo

   

   

   

   

   

  Pluton Opieki

   

   

   

   

   

  8 Sąd Polowy

   

   

   

   

   

  Żandarmeria

   

   

   

   

   

  1 Szwadron regulacji Ruchu

   

   

   

   

   

  Szwadron Czołgów Zapasowych

   

   

   

   

   

  Obóz Uzupełnień


  Obsada personalna

     Dowódca
     gen. bryg. Stanisław Maczek
   zastępca  płk dypl. Kazimierz Dworak
     
     Sztab
   szef sztabu  płk dypl. Jerzy Levittoux (zginał 18/19 VII 1944 r.), płk dypl. Ludwik Stankiewicz do 27 IX 1944, potem ppłk. dypl. Zbigniew Dudziński kwatermistrz - ppłk dypl. M. Rutkowski (zmarł 22 IX po ataku lotniczym z 18/19 VII 1944 r.), płk dypl. Ludwik Stankiewicz
     
     10 Pułk Strzelców Konnych (pułk rozpoznawczy) stan na 25 VIII
   dowódca  mjr Jan Maciejowski (8 XI 1943 r. - 20 VIII 1944 r., poległ), p.o. dow. mjr Otton Zygmunt Ejsymont (20-22 VIII 1944 r.), ppłk Franciszek Skibiński (do 22 do 25 VIII 1944 r.), od 25 VIII 1944 r. rtm. (od 18 IX mjr) Jerzy Wasilewski
   zastępca  mjr Otton Zygmunt Ejsymont do 20 VIII 1944 r., rtm. Jerzy Wasilewski od 20 do 25 VIII 1944 r., rtm. Michał Gutowski od 25 VIII (od 17/18 IX 1944 r. mjr)
   II zastępca  rtm. Adam Larysz Niedzielski
   adiutant  por. Jan Rozwadowski (od 18 IX rtm.)
  oficer wywiadowczy  por. Bronisław Sachse
  oficer techniczny   por. Kunachowicz Jerzy
   oficer łączności  por. Roman chrzanowski
   lekarz pułku  ppor. Witold Weissager
   oficer materiałowy  por. Stefan Moszyński
   oficer zaopatrzenia  ppor. Tadeusz Makowski
   oficer gospodarczy  ppor. Stanisław Frankiewicz
   dowódca szwadronu dowodzenia  por. Jerzy Iwanowski
   dowódca plutonu czołgów dowódcy  por. Paweł Borzemski
   dowódca plutonu łącznikowego  ppor. Witold Szwedzicki
   dowódca plutonu przeciwlotniczego  st. wach. Aleksander Szczechla
   dowódca plutonu rozpoznawczego  ppor. Andrzej Maszkowski
   dowódca plutonu techniczno-gospodarczego  ppor. Aleksander Unger
     1 Szwadron Pancerny
   dowódca  rtm. Jerzy Wasilewski do 25 VIII 1944 r., rtm. Zygmunt Kłodziński (18 IX mjr) od 25 VIII 1944 r.
   zastępca  por. Marian Plichta
   dowódca plutonu czołgów dowódcy  ppor. Jan Suchcitz
   dowódcy plutonów   ppor. Zbigniew Sztumpf
     vacat
     vacat
     vacat
   Dowódca plutonu techn. gosp.  por. Walenty Lubieniecki
     2 Szwadron Pancerny
   dowódca   rtm. Michał Gutowski do 25 VIII 1944 r., por. Jan Salwa od 25 VIII 1944 r.
   zastępca  do 25 VIII por. Jan Salwa
   dowódca plutonu czołgów dowódcy  ppor. Kazimierz Szkuta
   dowódcy plutonów   ppor. Nikodem Klutz
     ppor. Czesław Swiercz
     ppor. Edward Rożek
     ppor. Antoni Suchorski
   Dowódca plutonu techn. gosp.  ppor. Michał Waszut
     3 Szwadron Pancerny
   dowódca  rtm. Herman Cieśliński
   zastępca  por. Zygmunt Kłodziński
   dowódca plutonu czołgów dowódcy  ppor. Franciszek Rozwadowski
   dowódcy plutonów  ppor. Antoni Położyński
     vacat
     vacat
     vacat
   Dowódca plutonu techn. gosp.  ppor. Józef Olesiński
     
     10 Brygada Kawalerii Pancernej
   dowódca  płk dypl. Tadeusz Majewski
   zastępca  ppłk dypl. Franciszek Skibiński (do 22 VIII 1944 r.), płk dypl. Antoni Grudziński (25 IX 1944 r. - 16 VII 1945 r.)
   szef sztabu  mjr dypl. Marian Czarnecki 
   oficer taktyczny  kpt. S. Bentkowski
   oficer wywiadu  kpt. J. Rejman
   oficer I łącznikowy  por. E. Podhorecki do 25 VIII 1944 r., kpt. Janusz Popiel od 25 VIII 1944 r.
   oficer II łącznikowy  ppor. J. Fawłowski
   oficer III łącznikowy  por. J. Mirecki
   kwatermistrz  kpt. J. Kurowski (zginął 20 VIII 1944 r.), rtm. (od 16 IX 1944 r. mjr) S. Drzewiński od 20 VIII 1944 r.
   oficer zaopatrzeniowy  kpt. H. Czajkowski do 3 IX 1944 r., por. H. Maziarski od 3 IX 1944 r.
   oficer materiałowy  por. Julian Czaplicki (od 16 IX 1944 r. kpt.)
   dowódca szwadronu sztabowego  kpt. T. Kraczkiewicz
   oficer do zleceń  por. E. Podhorecki (od 26 VIII 1944 r.)
   oficer techniczny  kpt. A. Kwiatkowski
   oficer łączności  kpt. T. Legeżyński
     1 Pułk Pancerny (stan na 22 IX 1944 r.)
   dowódca  ppłk Aleksander Stefanowicz
   zastępca  mjr Marian Bartosiński
     1 Szwadron Pancerny
   dowódca  por. Władysław Limberger
     2 Szwadron Pancerny
   dowódca  kpt. Leon Kowalczyk
     3 Szwadron Pancerny
   dowódca  kpt. Roman Proszek
     2 Pułk Pancerny
   dowódca  ppłk dypl. Stanisław Koszutski (28 IX 1942 r. - 29 IV 1945 r.)
   zastępca  mjr dypl. Bohdan Mincer (do 18/19 IX 1944 r.)
     1 Szwadron Pancerny
   dowódca   rtm. Dudziński (do 8 VIII); brak danych, od 19 IX rtm. Wacław Kownas (zginął 1 X 1944 r.)
     2 Szwadron Pancerny
   dowódca  por. Zygfryd Zawolski (zginął 15 VIII); brak danych
     3 Szwadron Pancerny
    dowódca  brak danych
     24 Pułk Ułanów (pancerny)
   dowódca  mjr Jan Kański (do 16 VIII 1944 r., ranny 16 VIII, zmarł 29 VIII), p.o. Władysław Rakowski (16-26 VIII 1944 r.), ppłk Romuald Dowbor (od 26 VIII)
   zastępca   rtm. Władysław Rakowski, p.o. z-cy rtm. (mjr od 18 IX) Jan Kanty Zborski (od 16 VIII do 22 IX); brak danych
   II zastępca  rtm. Stanisław Drzewiński (do 25 VIII), rtm. Stanisław Michalski (od 25 VIII)
   adiutant  por. Stefan Komornicki
   oficer przekazywania  ppor. Zbigniew Rosiński (do 16 VIII), ppor. Jan Krysta (od 16 VIII)
   oficer wywiadowczy  rtm. Zygmunt Kozłowski (zginął 16 VIII), ppor. Zbigniew Rosiński (od 16 VIII, ranny 13 IX pozostał w linii)
   oficer techniczny  rtm. Jan Sochacki
   oficer zaopatrzenia  por. Jan Skirmuntt (zginął 19 VIII), ppor. Roman Samołyk (nie później niż od 25 VIII)
   oficer materiałowy  rtm. Stanisław Michalski
   oficer opieki  kpr. pochor. Stefan Hodań
   dowódca szwadronu dowodzenia  rtm. Stanisław Ziółkowski
   oficer łączności  por. Stanisław Kwaśniewski (do 22 IX), ppor. Jan W. Ostiadel (od 22 IX)
     1 Szwadron Pancerny
   dowódca  rtm. Marian Piwoński (ranny 8 VIII, zmarł), por. Jerzy Friedrich (od 8 VIII do 25 VIII), rtm. Zygmunt Starzyński (od 25 VIII)
     2 Szwadron Pancerny
   dowódca  rtm. Zbigniew Szumański
     3 Szwadron Pancerny
   dowódca  rtm. Jan Kanty Zborski (do 22 IX), rtm. Jan Przanowski (od 22 IX)
     10 Pułk Dragonów
   dowódca  mjr Władysław Zgorzelski (8 XI 1943 r. - 8 IX 1944 r., 8 IX ciężko ranny), p.o. dow. rtm. Wacław Kownas (9 IX 1944 r. - 18/19 IX 1944 r.), p.o. dow. mjr dypl. Bohdan Mincer (18/19 IX - 4 XII 1944 r.)
   zastępca dowódcy  mjr Andrzej Szajowski (1 VII 1944 r. - 10 VIII), p.o. z-cy rtm. Wacław Kownas (11 VIII-9 IX 1944 r.), 9 IX - 22 IX p.o. z-cy por. Adam Jędrzejowicz, od 22 IX p.o. zastępcę mjr Jan Kanty Zborski
   II zastępca dowódcy  rtm. dypl. Tadeusz
   adiutant  por. Adam Jędrzejowicz (do 8/9 IX 1944 r.), p.o. adiutanta por. Wacław Kietliński (od 8/9 IX, zapewne do 22 IX), od 22 IX por. Adam Jędrzejowicz
   oficer wywiadowczy  por. Wacław Kietliński (prawdopodobnie do końca działań wojennych, w listopadzie już rtm.)
   oficer techniczny  rtm. Lubomir Szydłowski
   oficer zaopatrzenia  por. Stanisław Siemieniuch
   oficer materiałowy  por. Stanisław Łebkowski
   oficer płatnik (oficer gospodarczy)  ppor. Wacław Kobyliński
   oficer pośredniczenia  ppor. Adam Betker (ranny 10 VIII)
   oficer opieki  ppor. Henryk Wróblewski
   dowódca szwadronu dowodzenia  rtm. Andrzej Pieńkowski
   oficer łączności  por. Jerzy Kratke-Kochanowski (ranny 10 VIII), ppor. (lub plut. pdch.) Paweł Warchoł (prawdopodobnie już 10/11 VIII, na pewno od 24 VIII)
     1 Szwadron Dragonów
   dowódca  rtm. Zbigniew Giera
     2 Szwadron Dragonów
   dowódca  rtm. Tadeusz Dudziński (do 8 VIII 1944 r., zginął), por. Zbigniew Kintzi (od 8 do 27/28 VIII 1944 r.), por. Zbigniew Bojanowski (od 27/28 VIII)
     3 Szwadron Dragonów
   dowódca  rtm. Stanisław Smrokowski (do 8 VIII 1944 r., ranny), por. Jacek Bielawski (od 8 VIII)
     Szwadron Broni Wspierających (Szwadron Wsparcia)
   dowódca  rtm. Wacław Kownas (do 8/9 IX 1944 r.), ppor. Jan Karcz (od 8/9 IX 1944 r.)
     
     3 Brygada Strzelców
   dowódca  płk Marian Wieroński (do 24 VIII 1944 r.), ppłk dypl. Franciszek Skibiński
   zastępca  płk dypl. Władysław Dec
   szef sztabu  kpt. dypl. Józef /Stefan Nowara (do 26 VIII 1944 r., lub 24 VIII 1944 r.), mjr Hieronim Kurek (od 24 VIII do 15 IX 1944 r.), mjr dypl. Jan Stachowicz
   oficer taktyczny  kpt. dypl. Jan Kubiak
   oficer wywiadu  kpt. Mieczysław Gulin
   oficer I łącznikowy  kpt. Stefan Radkiewicz
   oficer II łącznikowy  por. Zbigniew Morawski (do 29 IX 1944 r.)
   oficer III łącznikowy  ppor. Zbigniew Wiśniowski (do 29 IX 1944 r.)
   kwatermistrz  kpt./mjr Eugeniusz Kozicki
   oficer zaopatrzeniowy  kpt. Władysław Ryczkowski
   oficer organizacyjny kwatermistrzostwa  ppor. Franciszek Buzdygan
   oficer materiałowy  por. Wilhelm Merker (do 17 VIII 1944 r.), por. Tadeusz Jungowski
   oficer techniczny  mjr Janusz Rudnicki
   kancelaria  chor. Stanisław Orłowski
   dowódca łączności  mjr Hieronim Kurek
   szef służb duszpasterskich  st. kap. ks. Antoni Gajda
   oficer opieki  por. Stanisław E. Jeż
   dowódca kompanii sztabowej  por. Zbigniew Wyganowski
   dowódca plutonu ochrony  ppor. Bohdan W. Kurzawa
   dowódca czoł. napraw  ppor. Józef Kowalczyk
     1 Batalion Strzelców Podhalańskich (stan na 1 VIII 1944 r.)
   dowódca  ppłk K. Complak
   adiutant  Mieczysław M. Michalski (ranny 21 VIII); brak danych
   zastępca  mjr Stefan Kazimierczak (ranny 9 VIII); brak danych
   oficer informacyjny  ppor. Edmund Pytlak
   kwatermistrz  por. Franciszek Plewa
   oficer płatnik  ppor. Bolesław Witulski
   oficer zaopatrzeniowy  por. Tadeusz Woyniłłowicz
     Kompania dowodzenia
   dowódca  por. Edward Bednarski (zginął 14 VIII); brak danych
     Kompania broni wsparcia
   dowódca  kpt. Wojciech Rewer
     1 Kompania
   dowódca  por. Władysław Sino-Misiewicz (zginął 10 IX możliwe że w stopniu kpt.), ppor. Stanisław Romanek (zapewne od 10 IX, zginął 19 IX), ppor. Teofil (lub Bronisław) Krajewski (zginął 19 IX), sierż. Henryk Bogdanowicz (od 19 IX)
     2 Kompania
   dowódca  por. Jerzy Wróblewski (ranny 9 VIII), ppor. Suchecki; brak danych
     3 Kompania
   dowódca  por. Jerzy Zagórski
     4 Kompania
   dowódca  por. Stanisław Tkacz
     8 Batalion Strzelców Brabanckich „Krwawych Koszul" (nazwa pochodzi zakrwawionego munduru dowódcy pułku ranionego 16 VIII 1944 r.) - stan na 1 VIII 1944 r. („Piechota 1939-1945" z. 11, s. 66 wykaz oficerów, którzy później dołączyli)
   dowódca  ppłk Aleksander Nowaczyński
   adiutant  por. Franciszek Wolszakiewicz
   zastępca  kpt. Kazimierz M. Gryziecki (ranny 2 VIII); brak danych
   oficer informacyjny  por. Alfred Giergiel (ranny 20 IX, zmarł 21 III); brak danych
   kwatermistrz  rtm. Józef Lichtarowicz (zginął 20 VIII); por. Szczepański (zginął 21 VIII), brak danych
   oficer płatnik  ppor. Piotr Madej
   oficer zaopatrzeniowy  ppor. Romuald Jandl
   oficer materiałowy  kpt. Józef Lichtarowicz (zginął 16 VIII) por. Ludwik Szczepański (zginął 20 VIII); brak danych
     Kompania dowodzenia
   dowódca  por. Andrzej Gawliński
     Kompania broni wsparcia
   dowódca  kpt. Tadeusz Estkowski (ranny 8 VIII)
     1 Kompania
   dowódca  por. Bronisław Nitka (ranny 6 XI)
     2 Kompania
   dowódca  por. Ignacy Maniewski (zginął 10 VIII), por. Popek (10-14 VIII 1944 r.); por. Tucewicz (IX 1944 r.)
     3 Kompania
   dowódca  kpt. Jan Z. Świerczyński
     4 Kompania
   dowódca  kpt. Zbigniew Jaworski (ranny 15 VIII); brak danych
     9 Batalion Strzelców Flandryjskich (stan na 1 VIII 1944 r.)
   dowódca  ppłk dr Zdzisław M. Lubicz-Szydłowski
   adiutant  por. Wiktor Frączak, a następnie Adam Bobula
   zastępca  kpt. Konrad L. Stępień
   oficer informacyjny  por. Leopold Drozdowicz (do 29 IX), ppor. Marian Skibiński (11 VIII ranny)
   kwatermistrz  por. Rudolf Hauska (ciężko ranny 21 VIII), por. Wilhelm Merker
   oficer płatnik  plut. pchor. (ppor.) Edmund Gramza
   oficer zaopatrzeniowy  ppor. Karol Kreppel (ranny 18 VIII), ppor. Władysław Majkowski
   oficer materiałowy  chor. Bolesław Cichy
   kapelan  ks. Wiktor Hupa (zginął 21 VIII); brak danych
     Kompania dowodzenia
   dowódca  por. Edward Łukaszewicz
     Kompania broni wsparcia
   dowódca  kpt. Edward Łabno
     1 Kompania
   dowódca  kpt. Włodzimierz Dulniak (ranny 9 VIII); brak danych
     2 Kompania
   dowódca  por. Józef Urbaniak (ranny 11 VIII); brak danych
     3 Kompania
   dowódca  kpt. Edward Judkowiak
     4 Kompania
   dowódca   por. Stefan Drożak (16 IX na czele komp. w stopniu kpt.)
     Samodzielny Szwadron CKM (stan na 1 VIII 1944 r.)
   dowódca  rtm. Marian R. Kochanowski
   adiutant  por. Edward Błajda
   zastępca  por. Kazimierz Duda
   oficer zaopatrzeniowy  por. Jan Łukaszkiewicz
     
     Artyleria dywizyjna
   dowódca  płk dypl. Bronisław Noël
   szef sztabu  mjr dypl. A. Sulewski
     1 Pułk Artylerii Samobieżnej
   dowódca  płk Józef Krautwald
   II zastępca  mjr Edward Z. Zan-Kreyser (zginął 18 VIII 1944 r.), brak danych
     16 Dywizjon
   dowódca  kpt. Henryk S. Józefowicz, kpt. Kazimierz Makuch
   bateria 1 („bateria śmierci")  por. Stanisław Taras
   bateria 2  por. Stanisław Gawlikowski
     2 Dywizjon
   dowódca  mjr Jan B. Sołtyski
   bateria 3  por. Marcin Rupniak
   bateria 4  por. Henryk Greiner
     3 Dywizjon
   dowódca  mjr Kazimierz Malczewski
   bateria 5  por. Władysław T. Magoński
   bateria 6  por. Wacław Roszkiwicz
   dowódca czołówki naprawczej  por. L. Sheffner
   dowódca plutonu łączności  ppor. Z. Wyka
     2 Pułk Artylerii Motorowej
   dowódca  ppłk Karol Maresch
   zastępca  mjr Edward Z. Zan-Kreyser (zginął 18 VIII 1944 r.)
     1 Dywizjon
   dowódca      brak danych
     2 Dywizjon
   dowódca  brak danych
     3 Dywizjon
   dowódca  brak danych
     1 Pułk Artylerii Przeciwpancernej
   dowódca  mjr Romuald Dowbor (do 25 VIII 1944 r.), mjr Otton Zygmunt Ejsymont (od 25 VIII do 4/9 IX 1944 r.), mjr Jan Kanty Zbroski (od 4/9 IX 1944 r.)
     1 Dywizjon Samobieżny
   dowódca  rtm. Józef Jarosiński (stan na 26 VIII 1944 r.)
     2 Dywizjon Samobieżny
   dowódca  rtm. Antoni Bober (stan na 26 VIII 1944 r.)
     3 Dywizjon Ciągników
   dowódca  rtm. Julian Paszki (stan na 26 VIII 1944 r.)
     4 Dywizjon Ciągników
   dowódca  rtm. Andrzej Zawisza (stan na 26 VIII 1944 r.)
     1 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej
   dowódca  mjr Olgierd Eminowicz (do 8 VIII 1944 r.), mjr/ppłk Witold Berendt
   zastępca  (od 8 VIII 1944 r. do 25 IX 1944 r. vacat) - od 25 IX 1944 r. mjr Józef Grabski
   adiutant  por. Zenon Libelt do 8 VIII, a następnie vacat
   oficer zwiadu  ppor. Witold Grajewski  do 8 VIII, a następnie vacat
   oficer łączności  ppor. Emil Hajek-Garczyński do 8 VIII, pchor. Franciszek torba do 25 IX 1944 r.
     1 Dywizjon
   dowódca  do 25 IX 1944 r. mjr Józef Grabski, następnie kpt. Edward Złotnik
     2 Dywizjon
   dowódca  kpt./mjr Czesław Charzewski
     3 Dywizjon
   dowódca  do 25 IX 1944 r. kpt./mjr Borys Godunow, a następnie kpt. Kazimierz Nosalik
     
     Jednostki Wsparcia i Zabezpieczenia
     Batalion saperów dywizji
   dowódca  ppłk Jan Dorantt
     10 Kompania Saperów
   dowódca  kpt. Berganter
     11 Kompania Saperów
   dowódca  kpt. Neklaws (przed 18 IX 1944 r. mjr)
     1 Kompania Parkowa Saperów
   dowódca  brak danych
     Pluton Mostowy
   dowódca  brak danych
     1 Batalion Łączności
   dowódca  płk Jan Grajkowski, potem ppłk dypl. Z. Chański
   dowódca szwadronu dowodzenia  kpt. W. Hegner, potem mjr W. Woronowicz
     1 Szwadron Łączności
   dowódca  kpt. H. Kurek, potem kpt. F. Bissinger, potem kpt. Z. Milewski
     2 Szwadron Łączności
   dowódca  kpt. F. Bissinger, potem kpt. A. Zawlewski, potem kpt. T. Ginda, potem por. T. Dolimata
     3 Szwadron Łączności
   dowódca  por. J. Kowal, potem por. A. Hajbowicz, potem por. B. Bartczak, potem kpt. J. Frąckowiak, potem kpt. H. Nędza
     10 Szwadron Łączności
   dowódca  kpt. W. Woronowicz, potem por. J. Kowal, potem kpt. S. Kwaśniewski, potem por. K. Kalinkiewicz
     
     Służby Dywizyjne
   dowódca służb dywizyjnch  dowódcą kwatermistrz dywizji
     Oddziały Warsztatowe (dawniej Oddziały Techniczne)
   dowódca  mjr Michał Wąsowicz
   zastępca  mjr Czekalski
     (10) Kompania Warsztatowa Brygady Strzelców
   dowódca  mjr F. Perepeczko
     (16) Kompania Warsztatowa Brygady Pancernej
   dowódca  mjr J. Kaszubowski
     Służba Materiałowa
   dowódca  mjr Edward Fryzendorf
   zastępca  por. Edward Cenzor
     1 Park Materiałowy
   dowódca  mjr Teodor Lesser
     Oddziały Zaopatrywania
   dowódca  mjr Marian Żebrowski (do 17 VIII 1944 r.), mjr/kpt. Henryk Gwiazdecki (od 18 VIII 1944 r.)
   zastępca do spraw technicznych  do 18 VIII 1944 r. mjr/kpt. Henryk Gwiazdecki, brak danych
   zastępca do spraw zaopatrzenia  kpt. Wiktor Kowalik
   adiutant  por. Ludomił Śląski
   oficer żywnościowy  kpt. Antoni Kokosiński
   oficer materiałów pędnych  por. Franciszek Krezałek
   oficer amunicyjny  por. Stefan Pyś
   lekarz  ppor. Lejb Kurland
     10 Kompania Zaopatrywania
   dowódca  kpt. Aleksander Nikoliszyn
   zastępca i oficer tech. por. Zygmunt Tucewicz 
     3 Kompania Zaopatrywania 
   dowódca  kpt. Antoni Kiersnowski
   zastępca i oficer tech.  por. Stanisław Bryczek
     Dywizyjna Kompania Zaopatrywania
   dowódca  kpt. Stanisław Roefler
   zastępca i oficer tech.  pot. Tadeusz Strzelecki
     Oddziały Sanitarne
   dowódca  ppłk lek. Marian Pawłowicz
   zastępca  kpt. Wołyncewicz
     10 Lekka Kompania Sanitarna
   dowódca  mjr dr M. Gorzeński
     11 Kompania Sanitarna
   dowódca  brak danych
     Polowa Stacja Opatrunkowa
   dowódca  brak danych
     1 Pluton Higieny Polowej
   dowódca   ppor. Krasicki
     Duszpasterstwo
    ks. Szymała, potem ks. F. Tomczak
     Pluton Opieki
   dowódca  mjr A. Łubkowski
     8 Sąd Polowy
   dowódca  mjr audytor N. Tomaszewski
     Żandarmeria
   dowódca  kpt./mjr M. Wolnik
     1 Szwadron Regulacji Ruchu (później 8. Szwadron Żandarmerii)
   dowódca  rtm. Anatol Piereorodzki (prawdopodobnie do 8/9 VIII 1944 r. wachm. Grabowski), potem rtm. Janusz Nowakowski
     Szwadron Czołgów Zapasowych 1 Dywizji Pancernej
   dowódca  rtm. Bronisław Skulicz
     Obóz Uzupełnień 1 Dywizji Pancernej
   dowódca  ppłk. Jerzy Deskur

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: