""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PION DS. UE

 • płk Piotr Janusz

  Szef Pionu Operacyjnego ds. UE

  Zastępca Polskiego Przedstawiciela Wojskowego
   

   

   

  Do głównych zadań Pionu Operacyjnego ds. UE należą:

  • udział w posiedzeniach komitetu wojskowego UE;
  • reprezentowanie Sił Zbrojnych RP oraz udział w pracach grup roboczych komitetu wojskowego UE oraz struktur polityczno-wojskowych UE;
  • przygotowywanie analiz i ekspertyz wojskowych dotyczących problematyki będącej przedmiotem prac ww. struktur;
  • udział we wspólnych pracach komitetów wojskowych UE i NATO;
  • utrzymywanie kontaktów i współpraca z przedstawicielami wojskowymi w UE oraz pracownikami wojskowych struktur UE;
  • współpraca z innymi zagranicznymi i krajowymi instytucjami w ramach zakresu kompetencji.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: