""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PION DS. NATO

 • Gen. dyw. Marek Mecherzyński

  Szef Pionu Operacyjnego ds. NATO

  Zastępca Polskiego Przedstawiciela Wojskowego

   

   

  Do głównych zadań Pionu Operacyjnego ds. NATO należą:

  • koordynacja współpracy pomiędzy Siłami Zbrojnymi RP a NATO;
  • prezentowanie na forum Sojuszu polskiego interesu narodowego we wszystkich obszarach działalności NATO;
  • współpraca z przedstawicielstwami innych państw Sojuszu;
  • przygotowanie analiz i ekspertyz wojskowych dotyczących spraw będących przedmiotem prac Komitetu Wojskowego NATO;
  • udział w przygotowaniu Polskich Kontyngentów Wojskowych w operacjach reagowania kryzysowego NATO;
  • koordynowanie działalności merytorycznej Polskiego Narodowego Przedstawicielstwa Wojskowego (PNPW) przy Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO w Europie (SHAPE), Narodowego Przedstawicielstwa Łącznikowego (NPŁ) przy Strategicznym Dowództwie Transformacyjnym (SACT) oraz struktur wojskowych SZ RP działających poza granicami kraju w zakresie strategicznego i obronnego, szkolenia strategiczno-operacyjnego i zamierzeń organizacyjno-szkoleniowych.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: