close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POLSKA W OPERACJACH NATO

 • 24 listopada 2015 (ostatnia aktualizacja: 15 lutego 2017)

  Stale Siły Morskie NATO zapewniają stałą obecność okrętów Sojuszu na akwenach okalających Europę. Okręty wypełniają szereg zadań, biorą udział w ćwiczeniach, odbywają wizyty w portach państw NATO oraz partnerskich, zaś w przypadku wystąpienia kryzysu lub konfliktu zostają przemieszczane w jego rejon jako element Sil Odpowiedzi NATO (NATO Response Force - NRF)

  W ramach utrzymania bezpieczeństwa żeglugi i bezpieczeństwa na wodach międzynarodowych, NATO wyznacza swoje najlepsze okręty do współpracy w ramach tzw. Stałych Sił Morskich NATO (Standing Naval Forces - SNF). W ich skład wchodzą:

   

  - 2 Stałe Zespoły Przeciwminowe NATO (Standing NATO Mine Counter Measures Group - SNMCMG)
  - 2 Stałe Zespoły Okrętów NATO (Standing Naval Maritime Group - SNMG)

   

  Sojusz dysponuje znaczącymi siłami morskimi, które wzmacniają bezpieczeństwo NATO i sojuszników w czterech kluczowych obszarach: (1) odstraszania i obrony kolektywnej, (2) reagowania kryzysowego, (3) bezpieczeństwa kooperatywnego oraz (4) bezpieczeństwa morskiego. Trzy pierwsze wynikają z kluczowych zadań Sojuszu, zaś ostatni - z przyjętej w 2011 r. Strategii Morskiej Sojuszu.

   

  Stałe Siły Morskie NATO ulegają wzmocnieniu m.in. w wyniku decyzji ze Szczytu w Walii (2014) i przyjęciu Planu na rzecz gotowości Sojuszu (Readiness Action Plan - RAP) oraz ze Szczytu w Warszawie (2016). Zespoły SNF zapewniają NATO  zdolność do reagowania w ramach Sił Odpowiedzi NATO, w tym jako morskie siły szybkiego reagowania (Very High Readiness Joint Task Force - VJTF) . Okręty Zespołów demonstrują jednocześnie solidarność i obecność Sojuszu na wodach okalających Europę, a także realizują program ćwiczeń i odbywają rutynowe wizyty dyplomatyczne zarówno w portach sojuszniczych, jak i państw-partnerów Sojuszu. Głównym zadaniem międzynarodowych zespołów jest wzajemna i wewnętrzna integracja elementów składowych sił morskich NATO poprzez współdziałanie okrętów z wielu państw w ramach jednego Zespołu.

   

   

  Okręty przeciwminowe państw NATO skupione zostały w dwóch zespołach  Standing NATO Mine Counter Measures Group 1 i 2, które operują na wodach północnej Europy (Morze Bałtyckie, Północne i część Oceanu Atlantyckiego) i na Morzu Śródziemnym. Ich głównym zadaniem jest likwidacja groźnego dla bezpieczeństwa żeglugi arsenału zatopionego w wodach mórz w czasach wojen światowych i licznych konfliktów o charakterze lokalnym. Zespół oczyszcza z min i innych niebezpiecznych obiektów podejścia do portów, akweny ścieśnione i inne szlaki żeglugowe, przez które drogą morską przewożone są różnorakie towary i gdzie kwitnie rybołówstwo. Okręty zespołu biorą także aktywny udział w ćwiczeniach międzynarodowych.

   

   

   

  Polska dwukrotnie dowodziła SNMCMG1, po raz ostatni w 2013 r., zaś w styczniu 2017 r. dowodzenie nad –Stałym Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 2 (SNMCMG2) objął kmdr por. Aleksander Urbanowicz. Tym samym okrętem flagowym SNMCMG2 został ORP "Kontradmirał Xavery Czernicki".

   

  Zgodnie z decyzją ministrów obrony państw NATO z lutego 2016 r., Zespół SNMG2 został włączony do międzynarodowych działań mających na celu przeciwdziałanie nielegalnej migracji na Morzu Egejskim. Fregata ORP "Gen. Tadeusz Kościuszko" wraz z komponentem lotniczym (śmigłowiec SH-2G) oraz pododdziałem wojsk specjalnych uczestniczyła w misji  od 5 lipca do 31 sierpnia 2016 roku. Jednym z jej głównych zadań było przeciwdziałanie nielegalnemu przemytowi ludzi drogą morską. Polska załoga liczyła łącznie ponad 200 żołnierzy.

   

  Fregata ORP "Gen. Tadeusz Kościuszko" w ramach misji przebyła 12 500 mil morskich. Uczestniczyła w 11 akcjach zapobiegania aktom nielegalnej imigracji. Według ostrożnych szacunków, nasi marynarze namierzyli około 300 osób, które próbowały przedostać się do Europy drogą morską. Pomimo obecności w rejonie małych jednostek straży przybrzeżnej Turcji i Grecji oraz mniejszych jednostek obu marynarek wojennych, w około 80% przypadków to załoga "ORP Tadeusz Kościuszko" wykrywała jako pierwsza łodzie z imigrantami i naprowadzała pozostałe jednostki na zlokalizowany cel. Wynikało to z potencjału sprzętu obserwacyjnego, w jaki wyposażona jest polska fregata oraz z wyszkolenia załogi, a także zdolności do ciągłego i nieprzerwanego prowadzenia obserwacji. Polska jednostka była jedną z najaktywniejszych w zespole, szczególnie na Morzu Egejskim. Misja patrolowa wykazała uniwersalność jednostek klasy fregata, a także przydatność tych okrętów dla Polskiej Marynarki Wojennej.


  Misja okrętu została bardzo pozytywnie oceniona przez sojuszników oraz przez polskie placówki dyplomatyczne, które w każdym porcie dbały o promocję Polski w regionie. Podczas dwumiesięcznej misji ORP Kościuszko przebywał w portach: Rota (Hiszpania), Augusta (Włochy), Konstanta (Rumunia), Pireus (Grecja), Souda (Grecja), Uzunada (Turcja), La Valetta (Malta) oraz Lizbona (Portugalia).

   

  Więcej o wymiarze morskim NATO

   

  Więcej o Marynarce Wojennej RP w NATO

   

  Więcej o działaniach SNMG2 na Morzu Egejskim na stronie NATO

   

  Wystąpienie dowódcy Sojuszniczego Dowództwa Morskiego (MARCOM) pt. "The Role of Allied Naval Forces and Allied Maritime Command after Warsaw 2016" (listopad 2016)

   


  Na podst.: MON / Marynarka Wojenna RP / Fot. kpt. mar. Piotr Wojas MW RP

  Na pokładzie ORP "Kontradmirał Xavery Czernicki" Fot. st. chor. sztab. Adam Roik / COM CAM DORSZ
  Na pokładzie ORP "Kontradmirał Xavery Czernicki" Fot. st. chor. sztab. Adam Roik / COM CAM DORSZ
  Na pokładzie ORP "Kontradmirał Xavery Czernicki" Fot. st. chor. sztab. Adam Roik / COM CAM DORSZ
  Na pokładzie ORP "Kontradmirał Xavery Czernicki" Fot. st. chor. sztab. Adam Roik / COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. sztab. Adam Roik / COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. sztab. Adam Roik / COM CAM DORSZ
  Na pokładzie ORP "Kontradmirał Xavery Czernicki" Fot. st. chor. sztab. Adam Roik / COM CAM DORSZ
  Na pokładzie ORP "Kontradmirał Xavery Czernicki" Fot. st. chor. sztab. Adam Roik / COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. sztab. Adam Roik / COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. sztab. Adam Roik / COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. sztab. Adam Roik / COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. sztab. Adam Roik / COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek / COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek / COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek / COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek / COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek / COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek / COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek / COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek / COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek / COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek / COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek / COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek / COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek / COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek / COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek / COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek / COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek / COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek / COM CAM DORSZ
  Fot. chor. mar. Piotr Leoniak / MW RP
  Fot. chor. mar. Piotr Leoniak / MW RP
  SNMCMG1 Fot. kpt. mar. Piotr Wojtas / MW RP
  SNMCMG1 Fot. kpt. mar. Piotr Wojtas / MW RP
  SNMCMG1 Fot. kpt. mar. Piotr Wojtas / MW RP
  SNMCMG1 Fot. kpt. mar. Piotr Wojtas / MW RP
  Fot. st. chor. sztab. Adam Roik / COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. sztab. Adam Roik / COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. sztab. Adam Roik / COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. sztab. Adam Roik / COM CAM DORSZ