close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POLSKA W OPERACJACH NATO

 • 29 listopada 2015 (ostatnia aktualizacja: 1 grudnia 2016)

  Na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244, od czerwca 1999 r. NATO przewodzi operacji pokojowej w Kosowie w celu wspierania działań wspólnoty międzynarodowej na rzecz budowania pokoju i stabilności w regionie.

   

  Pełna nazwa PKW KFOR brzmi Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Republice Serbii, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii oraz w Bośni i Hercegowinie.


   
  Udział Sił Zbrojnych RP w operacji „Joint Guardian” – operacja NATO w Kosowie – zapoczątkowali, na przełomie czerwca i lipca 1999 r., żołnierze 18 batalionu desantowo – szturmowego. Od 15 lipca 2000 r. w misji uczestniczył Polsko-Ukraiński Batalion (POLUKRBAT). Przez 13 lat funkcjonowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie następowało wiele zmian organizacyjnych. W tym czasie polscy żołnierze udowodnili, że są dobrze wyszkoleni i przygotowani do realizacji zadań postawionych przez wyższych przełożonych. Camp Bondsteel – baza Wojsk Lądowych USA w Kosowie jest miejscem stacjonowania Wielonarodowej Grupy Bojowej – Wschód (MNBG – E Multinational Battle Group – East). Baza jest również wykorzystywana jako miejsce stacjonowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego.

   

  Głównym rejonem działania KFOR są cztery północne gminy Kosowa tj.: Mitrovica, Leposavic, Zubin Potoc i Zvecan. W związku z tym, polska kompania manewrowa wykorzystuje bazę Nothing Hill jako miejsce stacjonowania w czasie wykonywania zadań mandatowych na północy. Ponadto, w zależności od potrzeb MNBG-E, część kompanii manewrowej rotacyjnie rozmieszczona jest na posterunku GATE-1 przy linii administracyjnej oddzielającej Serbię i Kosowo. Górzysty teren, niekorzystne warunki atmosferyczne jak również skomplikowana sytuacja polityczna i społeczna w regionie, sprawiają że służba staje się wymagająca zarówno dla żołnierzy, jak i kierujących operacjami dowódców. Warto jednak zauważyć że bliskość kulturowa między Polakami i kosowskimi Serbami korzystnie wpływa na postrzeganie sił KFOR, jak również ułatwia wykonywanie powierzonych nam zadań.

   

  Całością działań na północy kieruje FCP, czyli wysunięty punkt dowodzenia MNBG-E zlokalizowany we francuskiej bazie Novo Selo. Również tam polscy oficerowie, służący w charakterze oficerów łącznikowych biorą czynny udział w wypełnianiu powierzonej nam misji, wspierając kompanię manewrową niezbędnymi informacjami i współdziałając z Centrum Operacji Taktycznych (TOC – Tactical Operation Center) w czasie koordynacji działań polaków. Jest to bardzo ważne ze względu na fakt, że nasi żołnierze współpracują z żołnierzami innych kontyngentów narodowych m.in. z Amerykanami, Niemcami, Marokańczykami, Turkami jak również Ukraińcami i Grekami.

   

  Organizacja PKW KFOR

   

  Polski Kontyngent Wojskowy (PKW) KFOR PKW w Republice Kosowo realizuje misję o charakterze stabilizacyjnym. W ramach działalności operacyjnej PKW KFOR realizuje zadania, w składzie Wielonarodowej Grupy Bojowej - Wschód, polegające na monitorowaniu przestrzegania porozumień i traktatów międzynarodowych, w celu stworzenia warunków do zakończenia misji.

   

  Kontyngent liczy blisko 230 żołnierzy i pracowników wojska.

   

  Zadania i formy działalności kontyngentu

   

  W ramach działalności operacyjnej PKW KFOR realizuje zadania polegające na monitorowaniu przestrzegania porozumień i traktatów międzynarodowych w celu stworzenia warunków dla bezpiecznej egzystencji oraz normalizacji sytuacji w rejonie odpowiedzialności. Główny wysiłek PKW skupiony jest na przeciwdziałaniu zorganizowanej przestępczości, przemytowi, korupcji oraz na wspieraniu władz lokalnych i organów porządkowych w utrzymywaniu porządku i bezpieczeństwa.

   

  Do najważniejszych zadań mandatowych należy:


  • przestrzeganie warunków Rezolucji 1244 oraz porozumień technicznych;
  • zapewnienie bezpieczeństwa i swobody przemieszczania;
  • zorganizowanie systemu rozpoznania i monitorowanie;
  • przestrzeganie porozumień i traktatów międzynarodowych w celu stworzenia warunków bezpiecznej egzystencji oraz normalizacji sytuacji w prowincji;
  • wspieranie organizacji cywilnych w ustanawianiu prawa i porządku publicznego w prowincji;
  • sprawowanie kontroli na przejściach granicznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa członkom organizacji międzynarodowych pracującym w rejonie tych przejść;
  • wspieranie pomocy humanitarnej;
  • przeciwdziałanie próbom przemytu towarów pomiędzy Serbią a Kosowem;
  • demonstrowanie obecności militarnej wojsk KFOR.

   

  Wymienione zadania realizowane są poprzez:


  • prowadzenie codziennych rutynowych patroli;
  • organizowanie patroli doraźnych – zgodnie z potrzebami wynikającymi z danych rozpoznawczych i bieżącej oceny sytuacji;
  • uczestnictwo we wspólnych patrolach z kosowska policją;
  • utrzymywanie Sił Szybkiego Reagowania (QRF – Quick Reaction Force) w gotowości do działania w strefie Wielonarodowej Grupy Bojowej – Wschód;
  • wspieranie i zabezpieczanie działań oficerów EULEX podczas przeprowadzania codziennych kontroli na przejściach granicznych;
  • przeprowadzanie wspólnych synchronizowanych patroli granicznych z żołnierzami armii serbskiej;
  • organizowanie doraźnych i stałych punktów kontrolnych na drogach w rejonach przygranicznych;
  • organizowanie doraźnych punktów obserwacyjnych przy głównych drogach prowadzących do granicy z Serbią;
  • stałe monitorowanie stanu dróg i natężenie ruchu w pasie przygranicznym.

   

  Najważniejszym zadaniem Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie jest stworzenie i utrzymanie warunków umożliwiających bezpieczne funkcjonowanie mieszkańców Kosowa w miejscu ich zamieszkania oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

   

  Opr. MON, Fot. archiwum wojsk lądowych / Fot. DORSZ

   

   

  Więcej o misji KFOR na stronie NATO

   

   

  Strona internetowa KFOR