close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POLSKA W OPERACJACH NATO

 • 29 listopada 2015 (ostatnia aktualizacja: 1 grudnia 2016)

  Misja doradczo-szkoleniowa Resolute Support została uruchomiona 1 stycznia 2015 r. po zakończeniu operacji Międzynarodowych Sil Wsparcia Bezpieczeństwa (International Security Assistance Force - ISAF). Jej celem jest szkolenie, doradzanie i asystowanie afgańskim instytucjom i siłom bezpieczeństwa.

   

  W grudniu 2014 roku w Islamskiej Republice Afganistanu zakończyły swoją misję Międzynarodowe Siły Wspierania Bezpieczeństwa (ISAF), działające w tym kraju od 2001 roku na podstawie kolejnych rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.

   

  Mając na uwadze liczne wyzwania, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa, w oparciu o decyzje podjęte przez szefów państw i rządów Sojuszu Północnoatlantyckiego podczas Szczytu w Chicago (w 2012 r.) i potwierdzone podczas Szczytu w Newport (w 2014 r.), na zaproszenie władz afgańskich NATO od 1 stycznia 2015 roku kontynuuje w Afganistanie zadanie szkolenia, doradztwa i wsparcia afgańskich sił bezpieczeństwa w ramach nowej misji o nazwie Resolute Support . Obecność sił sojuszniczych wAfganistanie opiera się na porozumieniu o statusie sił podpisanym między Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego a Islamską Republiką Afganistanu w dniu 30 września 2014 r.

   

  Podstawą funkcjonowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji Resolute Support (PKW Afganistan RSM), jest ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z późn. zm.).

   

  Obecna zmiana polskich żołnierzy pełni służbę na podstawie postanowienia podpisanego przez prezydenta Andrzeja Dudę w dniu 30 czerwca 2016 roku o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji Resolute Support Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

   

  Polscy żołnierze nie są angażowani w realizację zadań bojowych. Kontyngent prowadzi działalność doradczo-szkoleniową, a jej głównym celem jest  przygotowanie dowództw afgańskich sił bezpieczeństwa i instytucji podległych Ministerstwu Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych do samodzielnego i profesjonalnego kierowania oraz zarządzania w sposób umożliwiający efektywne zapewnienie bezpieczeństwa w Afganistanie.

   

  Rzeczpospolita Polska wydzieliła do misji Resolute Support Polski Kontyngent Wojskowy o liczebności do 200 żołnierzy i pracowników wojska.

   

  Główne komponenty PKW Afganistan RSM tworzą:

   

  – w Kabulu: personel narodowy wydzielony do dowództwa misji oraz doradcy szczebla strategicznego;
  – w Bagram: dowództwo Polskiego Kontyngentu Wojskowego wraz z elementami wsparcia i zabezpieczenia;
  – w Gamberi: personel wydzielony do Dowództwa Doradczo-Szkoleniowego-Wschód misji Resolute Support wraz z plutonem ochrony.

   

  Do głównych zadań PKW Afganistan RSM należy:

   

  – doradzanie na szczeblu strategicznym i operacyjnym afgańskim dowództwom i instytucjom podległym Ministerstwu Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych;
  – doradzanie 201. i 203. Korpusowi Afgańskiej Armii Narodowej, Narodowym Siłom Policji Afgańskiej i Regionalnemu Centrum Koordynacji;
  – ochrona doradców w trakcie realizacji przez nich zadań oraz ochrona bazy;
  – doraźna ochrona konwojów logistycznych.

   

  Opr. MON/DORSZ

   

  Program Naszaarmia.pl o służbie żołnierzy w ramach Resolute Support i wizycie Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza w Afganistanie

   


  Oświadczenie uczestników szczytu w Warszawie w sprawie Afganistanu