close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POLSKA W OPERACJACH NATO

 • 30 listopada 2016 (ostatnia aktualizacja: 1 grudnia 2016)

  Głównym celem misji jest patrolowanie i niedopuszczenie do naruszenia przestrzeni powietrznej Estonii, Litwy i Łotwy. Baltic Air Policing to praktyczny przejaw idei solidarności NATO i zasady kolektywnej obrony, zapisanej w art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego

  Misja ochrony przestrzeni powietrznej Estonii, Litwy i Łotwy (Baltic Air Policing) jest realizowana od czasu wstąpienia tych państw do NATO w 2004 r. W jej ramach realizowane są zadania związane z nadzorem i ochroną przestrzeni powietrznej państw baltyckich oraz zapewnieniem wsparcia lotniczego w sytuacjach nadzwyczajnych. Kontyngenty lotnicze do realizacji działań w ramach misji są wystawiane rotacyjnie przez państwa Sojuszu. Polska wydzieliła siły do operacji sześciokrotnie - w 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 i 2015 roku (PKW ORLIK 6). Skład polskiego kontyngentu wojskowego każdorazowo wynosił ok. 100-120 osób. 

   

  Od czasu nielegalnej interwencji wojskowej Rosji na Ukrainie w 2014 r., NATO podjęło dodatkowe działania w celu wzmocnienia sojuszników (tzw. assurance measures) w ramach Planu na rzecz gotowości Sojuszu (Readiness Action Plan - RAP). Należy do nich m.in. wzmocnienie misji Air policing.

   

  Informacja na temat NATO Air Policing na stronie NATO

   

  Informacja na temat Readiness Action Plan na stronie NATO

   

  Informacja na temat NATO Air Policing na stronie Sojuszniczego Dowództwa Sił Powietrznych 

   

  Informacja na temat Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej (NATO IAMD)

   

  Zobacz w jaki sposob dziala NATO Air Policing

  Fot. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. szt. Adam Roik COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. szt. Adam Roik COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. szt. Adam Roik COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. szt. Adam Roik COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. szt. Adam Roik COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. szt. Adam Roik COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. szt. W. Młynarczyk COM CAM DORSZ
  Fot. st. chor. szt. W. Młynarczyk COM CAM DORSZ
  For. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek / COM CAM DORSZ
  For. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek / COM CAM DORSZ