""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRZEDSTAWICIELSTWO WOJSKOWE

 •  

   Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe przy KW NATO i UE

   

  Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe (PPW) przy Komitetach Wojskowych NATO i UE jest komórką łącznikową pomiędzy Szefem Sztabu Generalnego WP, Dowództwami Rodzajów Sił Zbrojnych RP a  Komitetami Wojskowymi NATO i UE wraz z  podporządkowanymi im strukturami.

   

  Działalność PPW koncentruje się na militarnych aspektach bezpieczeństwa międzynarodowego na obszarze euroatlantyckim oraz współpracy wojskowej między sojusznikami. Ponadto istotnymi zadaniami pozostają: promowanie w ramach Sojuszu naszego kraju oraz pełne uwzględnienie polskiego interesu narodowego w pracach poszczególnych komitetów, dowództw i agencji. Realizując te zadania PPW ściśle współpracuje z  przedstawicielstwami wojskowymi innych państw oraz Polskim Narodowym Przedstawicielstwem Wojskowy przy Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO w Europie (SHAPE).

   

  Podstawowe obszary działalności Przedstawicielstwa to:

   

  • wojskowe elementy planowania obronnego;
  • zmiany w wojskowych strukturach Sojuszu;
  • udział w planowaniu operacji reagowania kryzysowego NATO i UE;
  • rozwój systemów dowodzenia;
  • współpraca w dziedzinie wywiadu i rozpoznania;
  • podwyższanie zdolności wojsk do wspólnych działań;
  • wykorzystanie sił oraz infrastruktury wojskowej Sojuszu do wspólnych działań z innymi państwami;
  • wojskowa współpraca regionalna;
  • współdziałanie z instytucjami cywilnymi oraz koordynacja działań struktur wojskowych w sytuacjach kryzysowych o charakterze niemilitarnym (klęski żywiołowe, katastrofy, itp.);
  • wojskowa współpraca z instytucjami wojskowymi Unii Europejskiej (Komitet Polityki i Bezpieczeństwa, Komitet Wojskowy, Sztab Wojskowy);
  • współdziałanie z instytucjami Unii Europejskiej w zakresie zapobiegania konfliktom oraz zarządzania kryzysowego.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: