close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 9 października 2018

  Odbywająca się w Krakowie już po raz czwarty, z inicjatywy Instytutu Kościuszki, dwudniowa konferencja była najważniejszym w Europie wydarzeniem poświęconym strategicznym zagadnieniom cyberbezpieczeństwa. Zgromadziła ponad 140 prelegentów i blisko 1000 uczestników z całego świata. Debaty odbywały się w ramach czterech ścieżek tematycznych: państwo, obrona, przyszłość i biznes. W forum CYBERSEC udział wziął również Stały Przedstawiciel RP przy NATO amb. Marek Ziółkowski.

  Obecni na krakowskiej konferencji eksperci i przedstawiciele biznesu oraz ministerstw cyfryzacji i spraw zagranicznych uznali, że Inicjatywa Cyfrowego Trójmorza jest szansą rozwojową dla naszego regionu. Częścią projektu Cyfrowego Trójmorza jest Cyfrowa Autostrada (3 Seas Digital Highway), która w praktyce oznacza połączenie państw regionu Trójmorza szybką siecią połączeń informatycznych, opartych między innymi na technologii 5G.  – Ważne jest, by cyfrowa autostrada nie pozostała tylko ideą, a realnie powstała. O budowie sieci cyfrowej trzeba myśleć szerzej. Inwestycje te powinny być realizowane m.in. przy okazji budowy infrastruktury drogowej i kolejowej. Potrzebna jest kooperacja, także dlatego, że jako Europa musimy wzmocnić współpracę w obszarze cyberbezpieczeństwa – podkreślił Marek Zagórski, szef Ministerstwa Cyfryzacji. Także wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki jest przekonany, że Inicjatywa Cyfrowego Trójmorza jest ważnym krokiem do dalszego rozwoju państw naszego regionu i jak zapowiedział będzie wspierana i promowana przez MSZ. – Chcielibyśmy dzięki tej inicjatywie skoncentrować uwagę inwestorów na naszym regionie i wykorzystać ideę Cyfrowego Trójmorza na jego korzyść – zapowiedział minister Bartosz Cichocki.


  Tegoroczne forum CYBERSEC odbywało się kilkanaście dni po ostatnim Szczycie Państw Trójmorza w Bukareszcie (17-18 września br.), na którym kwestie współpracy państw regionu w wymiarze cyfrowym zostały wyraźnie zaakcentowane, a inicjatywa 3 Seas Digital Highway została wpisana na listę projektów priorytetowych. W jej implementacji pomóc ma Fundusz Trójmorza z budżetem w wysokości ok. €5 mld, dzięki któremu zostaną stworzone podstawy do realizowania inwestycji o wartości co najmniej €100 mld. List intencyjny w sprawie jego powołania podpisali uczestnicy Szczytu Trójmorza.


  Eksperci byli zgodni, co do tego że projekt cyfrowej autostrady to ogromna szansa na przeskok cywilizacyjny dla słabiej rozwiniętych gospodarek. – Tu nie chodzi tylko o pokonanie przepaści między wschodem i zachodem, w rzeczywistości ten projekt to szansa dla całego regionu na technologiczny skok – podkreślił Ambasador Sorin Ducaru, były zastępca sekretarza generalnego NATO ds. nowych wyzwań bezpieczeństwa.
  - Uznanie cyberbezpieczeństwa za domenę operacyjną niesie za sobą wiele wyzwań. Po pierwsze, kraje członkowskie muszą rozwinąć własne zdolności – zauważył w kontekście dyskusji o cyberobronie wiceminister obrony narodowej Tomasz Zdzikot. Wspomniał o wejściu w życie w sierpniu br. w Polsce ustawy o krajowym systemie bezpieczeństwa oraz finalizacji wdrożenia przez dyrektywy UE dot. cyberbezpieczeństwa (NIS). Priorytetem sojuszniczym stało się rozwinięcie zdolności w zakresie cyberobrony, a także stworzenie odpowiednich narzędzi do wymiany informacji i zrozumienia zagrożenia z jakim mierzą się członkowie NATO. - Musimy się teraz wspólnie zastanowić się nad stworzeniem ram prawnych dla wykorzystywania narzędzi ofensywnych, co ma również kluczowe znaczenie dla zdolności odstraszania i obrony - powiedział wiceszef resortu.


  Cyberprzestrzeń to dynamiczna domena. Wciąż pracujemy nad nasza doktryną, szkoleniami i ćwiczeniami w tej domenie – zauważył Antonio Missiroli, zastępca sekretarza generalnego NATO ds. nowych wyzwań bezpieczeństwa. - Pełna zdolność operacyjna NATO w zakresie cyberbezpieczeństwa spodziewana jest w 2023 roku – dodał. Obecnie NATO kontynuuje wzmacnianie potencjału obrony i odstraszania oraz walkę z zagrożeniami hybrydowymi. A. Missiroli przypomniał, że Holandia przybliżyła ostatnio ministrom obrony państw NATO szczegóły cyberataku przeprowadzonego przez rosyjski wywiad wojskowy (GRU) na Organizację ds. Zakazu Broni Chemicznej z siedzibą w Hadze. Sojusznicy z NATO zadeklarowali solidarność z rządami Wielkiej Brytanii i Holandii oraz wezwali Rosję do zaprzestania działalności ukierunkowanej na podważanie prawa międzynarodowego i instytucji międzynarodowych. Jak podkreślił Antonio Missiroli, doszło do publicznego okazania solidarności.


  W tym roku konferencji towarzyszyła wystawa „Cyfry Kody Szyfry – 100 Lat Niepodległej”, przybliżająca wkład Polaków w rozwój matematyki, kryptologii i informatyki, a tym samym popularyzująca historię Polski w 100. rocznicę odzyskania niepodległości.

  DpDmOB9WsAA2CjD
  DpE5j4yW0AEn432
  DpEv2DeW0AAjVcB
  DpKyrv8UUAABCnQ
  msz_fb_en