close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

 •  

  OGŁOSZENIE

  o sprzedaży służbowego środka transportu

   

   

  Stałe Przedstawicielstwo RP przy NATO w Brukseli uprzejmie informuje o zamiarze sprzedaży służbowego pojazdu AUDI A4 (aktualne dane pojazdu w zał. nr 1).

   

  Sprzedaż odbędzie się w trybie pisemnego przetargu publicznego. Cena wywoławcza wynosi 4 340,0 EUR netto (cztery tysiące trzysta czterdzieści euro 00/100).

   

  Pojazd można oglądać w siedzibie SP RP przy NATO (BD LEOPOLD III, 1110 BRUXELLES ) do dnia 13.04.2018 r. (w dni robocze w godzinach 9h00-16h00), po wcześniejszym umówieniu się z nadzorującym sprzedaż pracownikiem placówki (telefonicznie +3227071452 lub mailowo adm.bruksela.nato@msz.gov.pl).

   

  Oferty z proponowaną kwotą zakupu należy składać w siedzibie Przedstawicielstwa w zamkniętych kopertach z dopiskiem „sprzedaż pojazdu AUDI A4” najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2018 do godziny 16h00. Do złożenia oferty obowiązkowo wykorzystać należy załączony wzór (zał. nr 2). Złożoną ofertę potwierdza się niezwłocznie wpłaconym w gotówce w kasie Przedstawicielstwa wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej, tj. 434,00 EUR (czterysta czterdzieści cztery euro 00/100). Na życzenie oferenta zostanie podany nr rachunku bankowego Przedstawicielstwa, na który może być wpłacone wadium. Niepełna lub niepodpisana oferta zostanie odrzucona. Niewpłacenie wadium jest również powodem do automatycznego odrzucenia oferty.

   

  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 17 kwietnia 2018 r. w siedzibie SP RP przy NATO o godz. 13.00.

  Samochód zostanie sprzedany oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę. Wpłaconą przez niego kwotę wadium zaliczy się na poczet ceny.

  W przypadku rezygnacji z zawarcia umowy przez Nabywcę, który wygrał przetarg, wpłacone przez niego wadium przepada na rzecz sprzedającego.

  Pozostali oferenci będą mogli odebrać wpłacone wadium w kasie Przedstawicielstwa lub otrzymają jego zwrot przelewem (dotyczy oferentów którzy dokonali wpłaty przelewem bankowym).

  W przypadku zgłoszenia tej samej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji (licytacji) między tymi oferentami.

   

  Nabywca podpisuje umowę kupna/sprzedaży i dokonuje płatności w terminie do 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania. Nabywca kupuje pojazd w jego obecnym stanie. Przystępując do przetargu wyraża zgodę na opłacenie wszelkich podatków i opłat (w tym podatku od towarów i usług, opłaty rejestracyjnej, opłaty skarbowej i wszelkich innych) wymaganych przez władze belgijskie, polskie lub innego kraju do którego pojazd trafi po sprzedaży.

   

  Przedstawicielstwo RP przy NATO w Brukseli zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu w każdej chwili bez rozstrzygnięcia bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

   

   

  Sprzedaż samochodu służbowego: AUDI A4, będącego własnością SP RP przy NATO

   

  1. Dane techniczne pojazdu:

   

  Numer rejestracyjny:  CDY 643                   

  Numer nadwozia:    WAUZZZ8E67A268019(01)                                  

  Moc silnika: 103kW/140KM

  Rodzaj paliwa: Olej napędowy

  Ilość cylindrów: 4

  Pojemność silnika w cm⊃3;: 1968              

  Skrzynia biegów: manualna

  Rok produkcji: 2007 r

  Data zakupu:   : 30.05.2007 r                  

  Kolor: granatowy

  Wyposażenie dodatkowe: Klimatyzacja, radio, nawigacja, tapicerka skóra czarna, felgi aluminiowe

  Przebieg na dzień 31 stycznia 2018 r.:  91 158 km

  Stan techniczny: dobry

   

  1. Cena wywoławcza:4 340,00 EUR netto (cztery tysiące trzysta czterdzieści euro 00/100).
  2. Wysokość wadium: 434,0 EUR (czterysta trzydzieści cztery euro 00/100).
  3. Zdjęcia:

   

   

   

   

   

  Załącznik - Formularz ofertowy

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: