close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 5 grudnia 2018

  - Nasze doświadczenie pokazuje, jak ważne dla stabilności i dobrobytu społeczeństw jest podanie ręki tym krajom, które wyrażają chęć członkostwa w NATO – powiedział szef polskiej dyplomacji w drugim dniu sesji ministerialnej NATO w Brukseli. Dzisiejsze rozmowy poświęcone były sytuacji na Bałkanach Zachodnich i w Afganistanie.

  W trakcie dyskusji na temat sytuacji na Bałkanach Zachodnich minister Czaputowicz podkreślił, że proces euro-atlantyckiej integracji krajów regionu nie został zakończony, co nadal osłabia naszą stabilność i bezpieczeństwo. - NATO i UE, działając razem lub osobno w zależności od sytuacji, będą musiały zwiększyć swoje wsparcie dla tego regionu – wskazał szef MSZ. Wyraził jednocześnie poparcie dla aspiracji Macedonii oraz Bośni i Hercegowiny do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim podkreślając, że Bałkany Zachodnie to region o strategicznym znaczeniu dla całego obszaru transatlantyckiego. – Polska dostrzega konieczność pogłębiania współpracy NATO i UE w regionie. Szczególnie w obliczu zwiększającego się zaangażowania Rosji ukierunkowanego na zawrócenie społeczeństw tego obszaru z euroatlantyckiej ścieżki – zauważył. Minister Czaputowicz zaznaczył także, że Polska jest orędownikiem polityki otwartych drzwi Sojuszu i chce pełnić aktywną rolę w tym procesie. Przypomniał zarazem, że w 2019 roku nasz kraj będzie przewodniczyć Procesowi Berlińskiemu, który ma na celu wspieranie państw regionu na drodze do integracji z UE.

   

  Podczas spotkania dotyczącego sytuacji w Afganistanie minister Czaputowicz przypomniał o zwiększeniu zaangażowania Polski w misję Resolute Support, gdzie służy ok. 300 polskich żołnierzy, oraz o wkładzie na rzecz funduszy powierniczych Banku Światowego i UNDP (United Nations Development Programme).  Wyraził również poparcie dla procesu pokojowego w Afganistanie, wzywając kraje regionu do jego wspierania. - Wsparcie regionalne ma zasadnicze znaczenie dla pokoju, ponieważ stabilny Afganistan to stabilny region – podkreślił szef MSZ.

  2018-12-05-nato-przyjazd-003
  2018-12-05-sesja-pierwsza-001
  2018-12-05-washington-post-001
  2018-12-05-konferencja-prasowa-001